¿Qué hacer en Vigo?

Vigo, símbolos da cidade. Concurso de fotografía.

Esta entrada se publicó hace más de un año, el contenido puede estar obsoleto o puede contener errores.

Sacade a cámara e a recoller os símbolos representativos da cidade, o museo Liste convoca iste novo concurso de fotografía.

O Museo Liste convoca o III Concurso de Fotografía co que se pretende fomentar o coñecemento e a creatividade a través da práctica da fotografía co fin de destacar variados aspectos históricos e etnográficos da nosa cidade. “Vigo: símbolos da cidade” é o tema elixido para este ano coa intención de recoller aqueles símbolos que os cidadáns consideran representativos da cidade olívica. Prazo de admisión das obras ata o 3 de maio de 2016 ás 14:00 h.

Bases do concurso de fotografía:

As fotografías a concurso serán valoradas atendendo, principalmente, a tres criterios:
– Estético: valorarase a beleza da fotografía e a sensibilidade á hora de recoller certos aspectos que singularicen e dignifiquen o elemento fotografado.
– Técnico: valoraranse aspectos puramente asociados á técnica desta arte.
– Documental: valorarase que as fotografías presentadas acaden o valor de documento gráfico como forma de recoller e difundir coñecemento.

2. Temática: “Vigo: símbolos da cidade”. O tema elixido para este ano ten a intención de recoller aqueles símbolos que os cidadáns consideran representativos da cidade olívica.

3. Participantes e número de obras: poderá participar todo aquel que o desexe con un número máximo de tres fotografías, se ben nunca recaerán dous premios no mesmo participante.

4. Categorías: establécense dúas categorías de participación:
1º categoría: participantes ata 18 anos. 2º categoría: participantes a partir dos 18 anos.

5. Premios: establécense 3 premios por categoría. Os autores das obras gañadoras recibirán unha figura conmemorativa e a exposición da súa obra durante un período de 15 días na sede da Fundación Liste – Museo Etnográfico de Vigo.

A entrega de premios e a inauguración da exposición das fotografías premiadas realizarase o día 17 de maio, “Día das Letras Galegas” a partir das 12:30 h. na sede do Museo.

6. Presentación das obras, identificación e envío: As fotografías serán enviadas por correo electrónico en arquivos axuntos de xeito individual (un arquivo por fotografía). O seu tamaño deberá ser de 2362 x 3543 píxeles, ou ben 20 x 30 cm. cunha resolución mínima de 300 puntos por polgada e en formato jpeg. Non se admitirán fotomontaxes.

As fotografías serán enviadas en arquivo axunto cuxo nome será o título da mesma, mentres que no texto da mensaxe especificaranse os datos do participante que deberán incluír: categoría na que participan (idade se é menor de idade); nome e apelidos do concursante; dirección postal (domicilio, código postal, poboación, provincia); dirección de correo electrónico e teléfono de contacto; título da foto e lugar de realización da mesma.

O enderezo de envío é: didactica@museoliste.org. Será enviado correo de confirmación de recepción. Todas as obras presentadas deberán ser orixinais, inéditas e non premiadas con anterioridade en ningún concurso.

7. Prazo de admisión das obras: ata o 3 de maio de 2016 ás 14:00 h.

8. Selección de obras, xurado e fallo: o xurado encargado de seleccionar as obras gañadoras estará formado por expertos en fotografía, membros do padroado da Fundación Liste e persoal técnico do Museo. O fallo será publicado na páxina web do Museo e en prensa a partir do 15 de maio de 2015.

9. Outros:
– Cesión dos dereitos de reprodución das fotografías gañadoras sempre que se mencione o autor e teña como fin a divulgación e promoción cultural e, en calquera caso, sen ningún tipo de beneficio económico.
– Os autores responsabilizaranse da autoría e orixinalidade das obras presentadas así como de que non existan dereitos de terceiros sobre as mesmas e de calquera reclamación que por dereitos de imaxe puidera formularse.
– O feito de participar implica a aceptación íntegra das presentes bases.
– En todo aquilo non previsto nestas bases, a Fundación Liste – Museo Etnográfico de Vigo resolverá o que proceda.

10. Información: a través dos teléfonos 986244698 ou 986236767 e a través do enderezo didactica@museoliste.org.

Fecha de actualización:

Compartir es vivir!

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Localización

En algunas ocasiones la localización puede no corresponderse a la realidad.

Entradas populares