Categoría: Divulgación

  • Imaxes rosalianas: poemas e artes figurativas

    Imaxes rosalianas: poemas e artes figurativas

    Exposición con paneles divulgativos Qué reposo! ¡Qué luz…! ¡Qué garruleiro brando cantar dos váreos paxariños cando ó salir do sol polo quinteiro douraba fontes, lagos…