VIGO EMPREGA 2017

VIGO EMPREGA 2017

O Concello de Vigo, a través do programa VIGO EMPREGA ten previsto a contratación de 128 persoas desempregadas, empadroadas en Vigo, para o desenvolvemento de obras de interese social e municipal.

Os contratos serán de duración determinada de interese social, a xornada completa e unha duración de 6 meses. A selección das persoas candidatas realizarase a través do Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) e abarcará todo o termo municipal.

VIGO EMPREGA 2017 (1ª QUENDA)

Postos a contratar para o desenvolvemento do programa VIGO EMPREGA 1ª  quenda do 2017.

a) Peóns beneficiarios/as :
Peóns de Construción. no de postos a contratar:                 coarenta e dous (42).                                                       

Peóns de xardinería-forestal. no de postos a contratar:        trinta (30)

b) Oficiais de oficios beneficiarios/as:
Albaneis – no de postos a contratar:                                    dezaseis (16)
Carpinteiro aluminio– no de postos a contratar:                  un  (1)
Carpinteiro madeira: no de postos a contratar:                    un (1)
Carpinteiro metálico- no de postos a contratar:                   un (1)
Condutores – no de postos a contratar:                               dez (10)
Fontaneiro – no de postos a contratar:                                dous (2)
Electricista – no de postos a contratar:                                un (1)
Xardineiros/as forestais – no de postos a contratar:            oito (8)
Pintor -no de postos a contratar:                                         dous (2)
Mecánico do automóvil: no de postos a contratar:             dous (2)
Desinfector. no de postos a contratar:                                un (1)
c) Capataces beneficiarios/as:
Capataces construción: nº de postos a contratar:               cinco (5)
d) Persoal Técnico administrativo beneficiarios/as:
Auxiliar administrativo:                                                     tres(3)
Delineante. no de postos a contratar:                                 un (1)
Auxiliar Topografo.no de postos a contratar:                    un (1)
Técnico de Prevención de Riscos Laborais:                      un (1)

 

As persoas candidatas serán enviadas polo Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), conforme ós requisitos previstos nas bases de selección aprobadas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo.

  • Data da convocatoria: 23/01/2017
  • Prazo solicitudes: 23/01/2017 – 03/02/2017
Máis información nos teléfonos  010 // 986.81.02.60

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.